wiskunjetrainen.nl Logo
×


Ja Nee
×


OK
×

Link maken
×


Ja Nee
×

Letteroefening - doorgaan of nieuwe les starten?

Je hebt opdrachten gemaakt, maar LET OP! - je bent niet ingelogd, je opdrachten zijn nog niet opgeslagen. Log eerst in als je je resultaten wilt bewaren. Start daarna pas een nieuwe les.

Als je een nieuwe les start, is het alsof je op een nieuwe bladzijde in je schrift begint. Je kunt ook weer gaan sparen voor nieuwe munten en medailles.
Je oude resultaten zijn hier dan niet meer zichtbaar, nog wel in Mijn account.
×

Mijn resultaten

Je hebt opdrachten gemaakt, de resultaten kun je hier bekijken en afdrukken.
Je ziet van elke gemaakte opdracht jouw uitwerking en je score. Als je op een regel klikt zie je de modeluitwerking - zo had je de opdracht kunnen oplossen.

×

Resultaten van je les

Je hebt opdrachten gemaakt, de resultaten kun je hier bekijken en afdrukken.
Je ziet van elke gemaakte opdracht jouw uitwerking en je score. Als je op een regel klikt zie je de modeluitwerking - zo had je de opdracht kunnen oplossen.

Als je op meerdere dagen geoefend hebt, worden je opdrachten per dag gegroepeerd. TIP: start regelmatig een nieuwe les, dan blijft dit scherm overzichtelijk. Ga naar 'Mijn account' om al je resultaten te bekijken.

×

Oefeneningen en codes op wiskunjetrainen
Type
Naam
Getal&Ruimte levels
Moderne Wiskunde levels
10
Letters optellen
11
Gelijksoortige en niet-gelijksoortige termen
20
Letters aftrekken
30
Letters optellen en aftrekken door elkaar
31
Letters optellen en aftrekken door elkaar (KGT)
40
Gelijksoortige termen samen nemen ★☆
50
Herleiden van producten
60
Optellen en vermenigvuldigen door elkaar
110
Herleiden van breuken
120
Gelijknamige breuken optellen
130
Niet-gelijknamige breuken optellen ★☆
140
Niet-gelijknamige breuken optellen ★★
210
Gelijksoortige termen samen nemen ★★
410
De regel a(b + c) = ab + ac
420
Haakjes wegwerken als er mintekens voorkomen
421
Invuloefening Haakjes wegwerken
430
De regel (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd ★★
432
De regel (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd ★☆
440
Merkwaardige producten ★☆
450
Merkwaardige producten ★★
510
Machten vermenigvuldigen
520
Machten optellen
530
De macht van een product
540
De macht van een macht
550
Machten delen
551
Machten met een negatieve exponent
570
Gelijksoortige termen (machten)
610
Vermenigvuldigen bij breuken met letters
620
Delen bij breuken met letters
1010
Buiten haakjes brengen
1020
Product-som-methode
1030
Het verschil van twee kwadraten
1080
Ontbinden in factoren
1081
Twee manieren om in factoren te ontbinden
1510
De formule opstellen bij een lijngrafiek
1520
Coordinaten van een punt
1530
Schat de hoek
1600
Stelling van Pythagoras
1601
Stelling van Pythagoras
1701
Afstanden (cirkels)
1702
Afstanden (cirkels en evenwijdige lijnen)
1703
Afstanden (cirkels, evenwijdige lijnen en middelloodlijnen)
2010
Vergelijkingen stap voor stap vereenvoudigen
2011
Oplossen met de balansmethode
2012
Woordformules oplossen
2020
Vergelijkingen zonder haakjes
2021
Vergelijkingen met haakjes, gehele getallen
2025
Stelsels vergelijkingen
2030
Lineaire vergelijkingen oplossen
2040
Vergelijkingen met breuken
2041
Vergelijkingen met breuken (oplossen met KGV)
2050
Vergelijkingen met breuken en haakjes
2060
Vergelijkingen oplossen (overbrengen)
2061
Vergelijkingen met haakjes (overbrengen)
2110
De vergelijking x² = c
2111
Product-som-methode en de vergelijking x² = c
2120
De vergelijking (x + a)(x + b) = 0
2121
Het rechterlid nul maken
2122
Oplossen met de product-som methode
2130
Oplossen met ontbinden
2140
Oplossen met haakjes en ontbinden
2210
Bordjesmethode rekenen positieve getallen
2310
Wortels vermenigvuldigen
2320
Een factor voor het wortelteken brengen
2330
Wortels optellen
2340
Wortels binnen haakjes
2350
Wortels en merkwaardige producten
2360
Haakjes wegwerken bij wortels
2510
ggd van 2 of 3 getallen (priemfactoen)
2511
ggd van 2 getallen (delers)
2520
kgv van 2 getallen (priemfactoren)
2521
kgv van 2 getallen (veelvouden)
2530
De formule van een lijn opstellen met 2 gegeven punten
2610
Zet in de juiste volgorde, positieve getallen
2611
Zet in de juiste volgorde, ook negatieve getallen
3019
Rekenvolgorde, zonder negatieve getallen, met keerteken
3020
Rekenvolgorde
3110
Negatieve getallen optellen en aftrekken
3111
Rekenvolgorde
3112
Negatieve getallen optellen en aftrekken
3115
Negatieve getallen optellen en aftrekken, meer dan twee getallen
3120
Negatieve getallen met haakjes
3125
Regels voor het vermenigvuldigen
3130
Negatieve getallen vermenigvuldigen
3140
Negatieve getallen vermenigvuldigen, rekenvolgorde en haakjes
3145
Regels voor het delen
3150
Negatieve getallen delen
3151
Negatieve getallen met deelstreep
3160
Rekenvolgorde met kwadraten
3310
Breuken vereenvoudigen
3311
Negatieve breuken vereenvoudigen
3408
Breuken optellen
3409
Helen eruit halen
3410
Niet gelijknamige breuken optellen
3411
Breuken optellen en aftrekken
3412
Breuken optellen en aftrekken <= 1
3420
Breuken vermenigvuldigen
3421
Negatieve breuken vermenigvuldigen
3422
Met een breuk vermenigvuldigen
3430
Delen door een breuk
3510
Een letter vervangen door een getal, ook negatieve uitkomst
3511
Een woord vervangen door een getal
3512
Een woord vervangen door een getal, ook negatieve uitkomst
3513
Een letter vervangen door een getal
3520
Een letter vervangen door een getal, kwadraten
3530
Letter vervangen - stelsel vergelijkingen
3608
Worteltrekken en wortels verenigvuldigen
3609
Worteltrekken, alleen positieve uitkomst
3610
Worteltrekken
3611
Wortels met breuken
3612
Worteltrekken (met vermenigvuldigpunt)
3620
Het kwadraat van een wortel